Labklājības ministrija aicina!

Labklājības ministrija aicina ģimenes ārstus informēt par iespējām Deinstitucionalizācijas (DI) pasākumu ietvaros bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, izmantot aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus pašvaldībās, kur ģimene vai bērns ir deklarēts.
Par piedāvātajām iespējām aicinām interesēties savas pašvaldības sociālajā dienestā.

Piedāvātie pakalpojumi ir :

- sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un viņu ģimenes locekļiem;
- sociālās aprūpes pakalpojums bērniem līdz 4 gadu vecumam (ieskaitot), nodrošinot bērna aprūpi un uzraudzību, spēju attīstību un brīvā laika saturīgu pavadīšanu,
- jauns pakalpojums - "atelpas brīdis" pakalpojums 30 dienas gadā, kad par bērnu pilnībā un bez maksas parūpēsies pašvaldības speciālisti, tādējādi atslogojot bērna vecākus no aprūpes pienākuma ģimenēs, kurās aug   bērni ar funkcionāliem traucējumiem. Pakalpojums ietver bērna uzraudzību, pašaprūpes nodrošināšanu, speciālistu konsultācijas un ēdināšanu četras reizes dienā, pastaigas un saturīgu brīvā laika pavadīšanu, un to nodrošina līdz 30 diennaktīm gadā.

  !!!!! Jo īpaši aicinām ģimenes ārstus informēt vecākus/likumiskos pārstāvjus par iespēju  veikt bērnu ar FT individuālu izvērtēšanu (pieteikties iespējams jau tagad un līdz oktobra beigām), lai noteiktu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas bērniņam vai viņa vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem visvairāk ir nepieciešams (to veiks speciālisti (psihologs, fizioterapeits vai ergoterapeits, sociālais darbinieks)). Izvērtēšana vidēji varētu ilgt 2,5/3 h atbilstoši katra bērna spējām, kas ietvertu arī interviju ar vecākiem, tādējādi pārāk nenoslogojot bērniņu. Pēc izvērtēšanas tiks izstrādāts plāns, lai vienotos kādi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi (piem. reitterapija, logopēda, psihologa konsultācijas utml.) gan bērnam, gan vecākam būtu visvairāk nepieciešami un būs pieejami pilnīgi bez maksas.

  Vienlaikus informējam, ka, ja ģimene vai bērns ir deklarēts Rīgas, Jūrmalas vai Valmieras pilsētās, Cesvaines, Jaunjelgavas, Līvānu, Zilupes vai Ciblas novados, tad nav iespējams izmantot DI pasākuma ietvaros piedāvātos pakalpojumus, bet ir iespējams izmantot jau šobrīd pašvaldību sociālo dienestu sniegtos pakalpojumus (gan sociālo aprūpi, gan sociālo rehabilitāciju, gan "atelpas brīdi" (ja pašvaldība piedāvā) utml.).

Papildu jau iepriekš sūtītajai informācijai par DI pasākumu kopumā, informēju, ka gan aprūpes (bērniem līdz 4 gadu vecumam ieskaitot) , gan "atelpas brīža "pakalpojumi tiek nodrošināti, ja bērniņam ir izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.