Runas attīstība

Jaundzimušais - pirmais kliedziens parādās kā fonēma, stiepts, difūzs, nemainīgs. Pirmajās dienās raud vienādi (balsīgie līdzskaņi, ā, ū, i, dažādi nebalsīgi). Ar laiku kliedziens kļūst diferencēts, atkarīgs no bērna sajūtām un apstākļiem.

1. mēnesis - nedaudz ieklausās runā, balsī, trokšņos, pats vokalizē skaņas, bet ne tādas kā raudot, runas attīstības veicināšanai ir aktīvi jāzīž.
1-2 mēneši - labsajūtas brīžos parādas burbuļošana («gū, tha, thū»), dūdošanas sākums, pirmais apzinātais smaids, pat paverot muti, pirmā mierīgā. skaņa «a», mazulis cenšas komunicēt ar kāju un roku brīvām kustībām, smaidu un skaņām, labsajūtas brīžos lieto ari balsīgas skaņas.
2 mēneši - pievērš uzmanību skaļākām skaņām, dūdošana ar vienu zilbi («gij, gā»).
2-3 mēneši - uzlabojas skaņu artikulācija, parādās trīs skaņu «agū», bērns seko skaņu avotam, ieklausās mūzikā, veido divas diferencētas zilbes.
3-4 mēneši - dūdošanas stadija (skaņas ir mainīgas, bet tam nav sociālas nozīmes).
4 mēneši - seko skaņas avotam, pagriežot galvu, prot skaļi smieties, veido noteiktas skaņas, lai pievērstu sev uzmanību, var spēlēt «ku-kū».
5 mēneši - izdzirdot skaņas vai mūziku, izbeidz raudāt, var pat sākt producēt kādas skanas, ieklausās toņos, kļūst apzinīgs, izmanto balsi rotaļās vai uzmanības piesaistīšanai.
5-6 mēneši - labi artikulētas zilbes «ma», «da», «na», kas ir noturīgas, spēlējas ar savu balsi «ba-ba», «ma-ma», veseli zilbju virknējumi «ma-ta», ada-ta», iesaistās dzirdes uztvere un analizēšana. Sākas lalināšanas periods (bērniem ar dzirdes traucējumiem lalināšanai neseko īsta runa).
6 mēneši - savā valodā sarunājas ar apkārtējiem, parādās četru zilbju veidojumi, tie var būt sadalīti, kā arī veidojas nebalsīgas skaņas, lai ari tās uz laiku var pazust. Artikulācija kļūst precīzāka un noturīgāka, parādās intonācija, skaņas ir atbilstošas artikulācijas aparātam, vēro mātes seju, aptausta, ja palīdz mācīties, tad atdarina pēc dzirdes, no mātes var iemācīties nepareizi runāt.
7 mēneši - divu zilbju atdarinājumi - «la-la», «ma-ma», atsaucas uz uzrunu, mīļākā rotaļa ir atdarināšana.
8 mēneši - lieto atdarināšanu, lai pievērstu uzmanību, vēlas, lai ar viņu darbojas. Bērns klausās runātājā, runāšana un dziedāšana dažādos toņos, parādās izpratne par atsevišķiem vārdiem - kā priekšmetiem, tā darbību, patīk rotaļas ar slēpšanos, sāk saprast vienkāršus norādījumus ar rotaļu elementiem («cepu, cepu kukulīti»).
9 mēneši - lalina četras zilbes, parādās kaut kas līdzīgs pirmajiem vārdiem, ieklausās klusākās skaņās ar lielu uzmanību, cenšas koncentrēties.
9-10 mēneši - runā arvien vairāk skaņu, bet tās nav pastāvīgas, parādās zilbju savienojumi ar uzsvaru uz pirmo zilbi, pseidovārdi sāk līdzināties īstiem vārdiem, sintezē savu runu no vārdiem un pseidovārdiem. Diferencē «pa» un «ba», izzūd lalināšana, saasinās dzirde, uzlabojas artikulācija, jo ir zobiņi un mēlei ir cits stāvoklis. Attīstās fizioloģiski, īstajiem vārdiem ir sociāla nozīme.
10 mēneši - papurina galvu, lietojot «nē», var pateikt vienu vai divus vārdus ar pareizu nozīmi, izpilda rīkojumu «dod».
11 mēneši - skandina priekšmetu un pats klausās, veido īsus teikumus no zilbēm. Šajā periodā ir ļoti svarīgi apkārtējiem komunicēt ar bērnu, viņu aktivizēt, jo strauji attīstās kustības. Bērna izrunāto vārdu jēgu nosaka sociālā vide.
12-18 mēneši (1-1,5 gadi) - reaģē uz mūziku, kustas tai līdzi. Mazulis veido monologus, kad ir viens, valoda no trim līdz desmit vārdiem, atdarina atsevišķus vārdus, lieto vecāku intonatīvo nokrāsu, taču runa tomēr vēl kopumā maz saprotama, sāk savienot žestus ar vokalizāciju, var izteikt vajadzības ar vienkāršiem vārdiem vai zilbju savienojumiem, spēj atnest priekšmetus.
18- 24 mēneši (1,5-2 gadi) – veido gramatiskas konstrukcijas, viens vārds izsaka kā priekšmetu, tā darbību (piemēram, «vau-vau»), kontrolē savu balsi un intonāciju, atbild uz jautājumu «kas tas ir?» un daļa no runas ir izprotama. Bērnam parādās interese par grāmatām, atpazīst lietas apkārt un grāmatā, parāda ķermeņa daļas.
2-3 gadi - 50-70% no valodas citi var saprast, lieto apmēram 250 vārdus, 900 vārdus saprot, nosauc savu vārdu, izpilda divdaļīgas komandas. Parādās eholālija, runā skaļi, lieto gramatiski nepareizas formas, neizrunā līdzskaņus vārda vidū vai beigās, risina elementāras sarunas, lieto pagātnes formas.
3-4 gadi - ir 4-5 vārdu teikumi, dažādas teikumu konstrukcijas, izprot redzamas un pretējas darbības, seko vairāku daļu norādījumiem, lieto valodu, lai izteiktu emocijas, pieaug runas ātrums, jo attīstās domāšana un rodas vēlme pateikt; to var izdarīt skaidrāk, jo uzlabojas artikulācija (ēd arī cietu ēdienu, nostiprinās mutes muskulatūra), 80% no runātā ir saprotams. Saprot hronoloģisku secību, iesaistās garākās sarunās. Šajā vecumā var parādīties fizioloģiskā interācija jeb pseidostostīšanās. Līdz četru gadu vecumam ir jābūt pareizai skaņu izrunai.
4-5 gadi - skaita līdz 3 vai 5, veido 4-5 vārdu teikumus, attīstās prievārdi, pareiza gramatika, var izrunāt vidējo līdzskani, runā apkārtējiem saprotamā valodā, bet var saglabāties artikulācijas traucējumi, bērns klausās īsus stāstus un var atbildēt, var izstāstīt par apkārtni.
5-6 gadi - teikumā 4-6 vārdi, lieto palīgteikumus, atbild uz vienkāršiem jautājumiem, skaita līdz 30, pareizi lieto tagadni, pagātni un nākotni, reti kad jauc kādu skaņu, stāsta stāstiņus, patīk dziedāt, runājot ir jūtams ritms.
6-7 gadi  - bērns veido sešu vārdu teikumus, izprot labo un kreiso pusi, skaita līdz 100, pareizi lieto balsi. Līdz septiņiem gadiem bērnam ir jābūt gatavam skolas apmācībai.