Vesela bērna emocionālā, valodas un kustību attīstība

Lielo kustību attīstība
• 1—2 mēn. v. ceļ galvu.
• 2—3 mēn. v. notur galvu līdzsvarā.
• 4—5 mēn. v. griežas uz sāniem un muguras.
• 9—10 mēn. v. stabili sēž.
• 10 mēn. v. stāv pieturoties.
• 9—18 mēn. v. sāk staigāt.
• 18—24 mēn. v. lēkā uz abām kājām.

Sīko, precīzo kustību attīstība
• 4—5 mēn. v. palmārais tvēriens, tver priekšmetu ar visu plaukstu.
• 5—6 mēn. v. pārtver priekšmetu no rokas rokā.
• 7—8 mēn. v. radiālais tvēriens.
• 9 mēn. v. "pincetes" tvēriens.
• 10—12 mēn. v. knaibles tvēriens.
• 18 mēn. v. "būvē" torni no 3—4 klucīšiem, zīmē līnijas.

Valodas attīstība
• 0—6 mēn. v. dzird skaņas, ar acīm seko skaņas avotam, savas izjūtas pauž ar skaņu, atsaucas uz savu vārdu, gugina.
• 7—11 mēn. v. valodas uztveršana. Pazīst "jā" un "nē", runā savā valodā.
• 12—18 mēn. v. viena vārda izteikšana. Pirmais skaidrais vārds 11 mēn. v., 18 mēn. v. saprot 150 vārdus un lieto 20 vārdus.
• 12—24 mēn. v. divu vārdu savienojumu izteikšana. Saprot vienkāršus rīkojumus un norādes. Saprot personvārdus — es, tu, viņš un viņa. Eholalija (atkārto teikuma pēdējos divus vārdus), lieto ~250 vārdus, 25% gadījumu saprot, ka konkrētais cilvēks ir svešs.
• 24—36 mēn. v. sāk uztvert gramatiskās formas. Atšķir ķermeņa daļas, atšķir "lielu" un "mazu", saprot ķermeņa funkcijas. Lieto gramatiski pareizus teikumus, nerunā savā valodā un zūd eholalija, lieto ~500 vārdus; 75% gadījumu saprot, ka konkrētais cilvēks ir svešs.
• 35—54 mēn. v. arvien vairāk pazīst gramatisku formu. 3 g. v. saprot ~3500 vārdus, 4 g. v. ~5500 vārdus. Saprot cēloņus un sekas. Saprot analogus.
• 55 mēn. v. saprot teiktā kontekstu, skaitļus, ātrumu, laiku, telpu, atšķir labo un kreiso pusi, saprot abstraktas frāzes.

Emociju attīstība
• 0—2 mēn. v. sajūt mīlestību, ko izraisa pieskāriens; bailes, ko izraisa skaļš troksnis; niknumu, ko izraisa ķermeņa kustību ierobežojums. Izrāda prieku smaidot. Reaģē uz ģimenes locekļu emocijām.
• 3—4 mēn. v. paplašinās emociju loks.
• 1—2 g. v. nepazīst bailes, ir ziņkārīgs, izrāda interesi par apkārtējiem priekšmetiem, pasauli, kļūst modrāks un mērķtiecīgāks.
• 2—5 g. v. pieaug spēja izteikt vārdos jūtas un domas. Identifi cējas ar pieaugušo un atdarina viņu, spēlē lomu spēles. Emocionāli reaģē uz citu personu satraukumu (mēģina palīdzēt, izrāda mīlestību, atbalstu). Saprot noteikumus, ko drīkst darīt un ko nedrīkst. Pieņem "labo" un "slikto" priekšstatos par sevi un citiem.